Klantenservice 070-3638398

Privacy beleid

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ringfoto Focus, gevestigd aan Thomsonlaan 96 te Den Haag en aan Koningin Julianaplein 10 te Voorburg, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Heer R.O. van Gessel is de Functionaris Gegevensbescherming van Ringfoto Focus, bereikbaar via mail: directie@ringfotofocus.com of telefonisch: +31(70)3638398

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ringfoto Focus verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op, waarna wij de informatie zullen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ringfoto Focus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor de juiste verwerking van uw opdrachten tot uitvoering of levering.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren. Fysiek of online.

Ringfoto Focus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 6 jaar, in verband met mogelijke garantie
Personalia: 6 jaar, in verband met mogelijke garantie
Adres: 6 jaar, in verband met mogelijke garantie
Overig: 6 jaar, in verband met mogelijke garantie

Geautomatiseerde besluitvorming

Ringfoto Focus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ringfoto Focus) tussen zit. Ringfoto Focus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
SW-Retail kassasoftware, Wordpress als platform voor de webshop en algemeen toegepaste softwareprogramma’s t.b.v. de bedrijfsvoering, zoals Microsoft Office.

Delen van persoonsgegevens met derden

In verband met het Ringfoto Goldmemberschap en de daaruit voortvloeiende registratie van aankopen, die in aanmerking komen voor 5 jaar garantie worden de gegevens uitsluitend gedeeld met Ringfoto Nederland.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ringfoto Focus gebruikt technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy worden gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ringfoto Focus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar directie@ringfotofocus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ringfoto Focus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ringfoto Focus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via directie@ringfotofocus.nl

Ringfoto Focus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ringfoto Focus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Ma t/m vr open van 09.00 uur (Ma van 11.00) tot 17.30 uur, zaterdag tot 17.00 uur | Pasfoto's zonder afspraak
+